Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi

Bu internet sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site kullanıcıları, bu bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilirler. Bu sitede yayınlanan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak yayımlanabilir; ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı Marmara Döviz‘in yazılı iznine tabidir.

Marmara Döviz, bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık ve zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Marmara Döviz, tarafından yayınlanan bilgileri veri sağlayıcılardan siteye yüklemektedir, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi veya siteye ulaşılamamasından doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum Borsa İstanbul’a hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez.

İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle Marmara Döviz, kendi yayınladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.

Marmara Döviz, bu sitede yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına haizdir. Marmara Döviz'e, bu site üzerinden ulaşılan sitelerdeki bilgi değişikliklerinden sorumluluk yüklenemez.