Marmara Döviz, www.marmaradoviz.com internet sitesine hoş geldiniz.

Kurumumuz, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet anlayışı ile internet sitemize vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir:

  • Müşterilerimize ait bilgiler, müşterilerin bilgi ve onayı olmaksızın, ilgili mevzuat hükümlerinin gördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
  • Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla kurumumuz, sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemler alınmıştır.
  • Kurumumuz, destek hizmeti aldığı kuruluşların, kurumumuz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.
  • Kurumumuz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Kurumumuzun tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, kurumumuz bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır. Yetkili mercilere yapılacak açıklama “müşteri sırrını” ifşa etmek olarak değerlendirilemeyecektir.